Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
133 Галузеве машинобудування

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою:
Equipment of Pharmaceutical and Biotechnological Productions
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31192