Кодекс честі КПІ ім. Ігоря Сікорського / The Code of Honor of Igor Sikorsky KPI

Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» - https://kpi.ua/code

The Code of Honor of National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» - https://kpi.ua/en/code