Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти / Regulations on the internal quality assurance system in higher education