Технології друкованих і електронних видань

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
186 Видавництво та поліграфія

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Technologies of Printed and Electronic Editions

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28681

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін