Геоінженерія

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
184 Гірництво

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Geoengineering
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31125