Мікро- та наноелектроніка

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
176 Мікро- та наносистемна техніка (153 Мікро- та наносистемна техніка)

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Micro- and Nanoelectronics
ID освітньої програми в ЄДЕБО:
58787 (28642)

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

Підготовку за освітньою програмою проводить