Мікро- та наносистемна техніка

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
176 Мікро- та наносистемна техніка (153 Мікро- та наносистемна техніка)

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Назва освітньої програми англійською мовою: Micro- and Nanosystem Engineering

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58801 (46361)

Освітню програму акредитовано з визначенням "зразкова"

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін