Мікро- та наносистемна техніка

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
176 Мікро- та наносистемна техніка (153 Мікро- та наносистемна техніка)

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Micro- and Nanosystem Engineering
ID освітньої програми в ЄДЕБО:
58801 (46361)

Освітню програму акредитовано з визначенням "зразкова"
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)