Електронні прилади та пристрої

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Electronic Devices and Equipment
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 6950

Підготовку за освітньою програмою проводить