Електронні компоненти і системи

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Electronic components and systems
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31207

Підготовку за освітньою програмою проводить