Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
171 Електроніка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Acoustic Electronic Systems and Acoustic Information Processing Technology
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31206