Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Chemical Technologies of Inorganic, Electrode Materials and Water Treatment

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58769 (49254)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін