Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Chemical Technologies of Cosmetic Products and Food Additives
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 16466

Набір за освітньою програмою припинено з 2024 року

Підготовку за освітньою програмою проводить
набір припинено
Ф-Каталоги вибіркових дисциплін