Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Chemical Technologies of Cosmetic Products and Food Additives

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 16466

Підготовку за освітньою програмою проводить