Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Electrochemical Technologies of Inorganic and Organic Substances

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58741 (18558)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін