Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Chemical Technologies of Inorganic, Electrode Materials and Water Treatment

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49255

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

Описи освітньої програми
набір припинено