Хімічні ресурсоефективні технології неорганічних та органічних речовин, матеріалів та покриттів

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Chemical Resource Efficient Technologies of Inorganic and Organic Substances, Materials and Coatings

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 53262

Набір за освітньою програмою припинено з 2023 року

Описи освітньої програми
набір припинено