Теплофізика

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
144 Теплоенергетика

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Thermal Physics
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 8253
Набір за освітньою програмою припинено з 2020 року

Описи освітньої програми
набір припинено