Теплові електричні станції

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
144 Теплоенергетика

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Thermal Power Plants

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28605

Набір за освітньою програмою припинено з 2021 року

набір припинено