Моделювання і комп'ютерні технології в теплофізиці

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
144 Теплоенергетика

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Modelling and computer technologies in thermal physics
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 39460

Набір за освітньою програмою припинено з 2021 року

набір припинено