Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
144 Теплоенергетика

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Energy Management and Engineering of Thermal Power System

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28738

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

набір припинено