Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
144 Теплоенергетика

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Energy Management and Engineering of Thermal Power System
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31124

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

набір припинено