Теплоенергетика

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
144 Теплоенергетика

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Назва освітньої програми англійською мовою: Thermal Power Engineering

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46358

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)