Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
143 Атомна енергетика

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Physical Protection, Accounting and Control of Nuclear Materials

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28732

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін