Тепло- і парогенеруючі установки

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
142 Енергетичне машинобудування

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Heat and steam generating installations
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28600
Набір за освітньою програмою припинено з 2020 року

Описи освітньої програми
набір припинено