Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Aviation and Aerospace Technologies

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 53256