Інжиніринг та комп'ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
133 Галузеве машинобудування

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою:
Engineering and Computer-Integrated Technologies for Designing Innovative Industry Equipment
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49241

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін