Прикладна механіка пластичності матеріалів

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
131 Прикладна механіка

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Applied Mechanics of Materials Plasticity

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28923

Набір за освітньою програмою припинено з 2021 року

набір припинено