Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів та машин

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
131 Прикладна механіка

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Technologies of Computer Design of Machine Tools, Robots and Machinery

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31154

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

набір припинено