Штучний інтелект і робототехніка в машинобудуванні

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
131 Прикладна механіка

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Artificial Intelligence and Robotics in Mechanical Engineering

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49236

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

Описи освітньої програми
набір припинено