Прикладна механіка пластичності матеріалів

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
131 Прикладна механіка

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Applied Mechanics of Materials Plasticity

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31151

Набір за освітньою програмою припинено з 2021 року

Описи освітньої програми
набір припинено