Інтегровані інформаційні системи

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
126 Інформаційні системи та технології

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою:
Integrated Information Systems
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28544

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2024)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін