Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
126 Інформаційні системи та технології

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Dataware of Robotic Systems
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28546