Інформаційне забезпечення робототехнічних систем

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
126 Інформаційні системи та технології

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою:
Dataware of Robotic Systems
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31219