Інформаційні управляючі системи та технології

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
126 Інформаційні системи та технології

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Information Management Systems and Technologies

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31215

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2024)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін