Інтегровані інформаційні системи

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
126 Інформаційні системи та технології

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Integrated Information Systems

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31217

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2024)Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

набір припинено