Системи, технології та математичні методи кібербезпеки

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
125 Кібербезпека та захист інформації (125 Кібербезпека)

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Systems, Technologies and Mathematical Methods of Cyber Security

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 57895 (28776)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2029)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін