Інтелектуальний аналіз даних та геоінформатика

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
122 Комп'ютерні науки

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Data Mining and Geoinformatics

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49234

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

набір припинено