Інтелектуальний аналіз даних і бізнес-аналітика

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
122 Комп'ютерні науки

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Data Mining and Business Intelligence

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 53245

Підготовку за освітньою програмою проводить