Системи і методи штучного інтелекту

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
122 Комп'ютерні науки

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Systems and Methods of Artificial Intelligence

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28343

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)