Комп'ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
122 Комп'ютерні науки

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Computer Monitoring and Geometric Modelling of Processes and Systems

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28527

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

набір припинено