Системи і методи штучного інтелекту

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
122 Комп'ютерні науки

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Systems and Methods of Artificial Intelligence

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31126

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

набір припинено