Комп'ютерні технології в біології та медицині

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
122 Комп'ютерні науки

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Computer Technologies in Biology and Medicine

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31186

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

Підготовку за освітньою програмою проводить
набір припинено