Комп'ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
122 Комп'ютерні науки

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Computer Monitoring and Geometric Modelling of Processes and Systems

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31178

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

набір припинено