Комп'ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
122 Комп'ютерні науки

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою:
Computer Monitoring and Geometric Modelling of Processes and Systems
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31178
Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

набір припинено