Комп'ютерні системи і технології спеціального зв'язку

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
122 Комп'ютерні науки

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Назва освітньої програми англійською мовою: Computer Systems and Special Communications Technologies

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 48441

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 25.07.2024)