Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
121 Інженерія програмного забезпечення

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою:
Software Engineering of Intelligent Cyber-Physical Systems and Web Technologies
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46730