Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем і веб-технологій

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
121 Інженерія програмного забезпечення

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Software Engineering of Intelligent Cyber-Physical Systems and Web Technologies

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46730

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

набір припинено