Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних систем

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
121 Інженерія програмного забезпечення

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Computer Systems Software Engineering

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31213

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

набір припинено