Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних та інформаційних систем

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
121 Інженерія програмного забезпечення

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Computer and Information Systems Software Engineering

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 53240

Описи освітньої програми
Ф-Каталоги вибіркових дисциплін