Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та безпеки даних

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
113 Прикладна математика

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Mathematical Methods of Modelling, Pattern Recognition and Data Security

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28508

Набір за освітньою програмою припинено з 2021 року

набір припинено