Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та безпеки даних

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
113 Прикладна математика

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Mathematical Methods of Modelling, Pattern Recognition and Data Security

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31249

Набір за освітньою програмою припинено з 2021 року

набір припинено