Прикладна фізика

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
105 Прикладна фізика та наноматеріали

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Applied Physics
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28503

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)

Підготовку за освітньою програмою проводить