Комп'ютерне моделювання фізичних процесів

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
104 Фізика та астрономія

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою:
Computer Modelling of Physical Processes
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 6484

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)