Комп'ютерне моделювання фізичних процесів

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
104 Фізика та астрономія

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Computer Modelling of Physical Processes

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 6484

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін